Rechtsbijstand

Wij raden in het kader van een polis rechtsbijstand minstens de waarborgen “na brand”, burgerlijk verhaal en strafrechtelijke verdediging aan.

 

Rechtsbijstand na brand en andere gevaren verzekerd in de blokpolis

Waarborg in de blokpolis?

Er zijn 2 beperkingen: beperkt bedrag expertisekosten + enkel tussenkomst na een gedekte schade.

 

1. In de blokpolis (idem bij alle verzekeraars) is er tussenkomst in het kader van de waarborg “expertisekosten”:

  • Deze waarborg houdt in dan men na brand een eigen expert mag aanstellen.
  • Een aanstelling van een eigen expert is steeds aan te raden zodat deze de belangen van de verzekeringsnemer kan verdedigen tegenover de expert aangesteld door de verzekeraar.

De vergoeding is echter steeds beperkt in bedrag.

 

2. Daarnaast komt deze waarborg slechts tussen na een gedekt schadegeval. Concreet voorbeeld:

  • Stel dat er een waterschade is waarbij moeilijk vooraf kan bepaald worden of het een gedekt schadegeval is.
  • Indien u een expert aanstelt om uw belangen te verdedigen, zal de brandverzekeraar deze slechts vergoeden, voor zover de waterschade finaal blijkt gedekt te zijn. Indien achteraf echter zou blijken dat er geen dekking is, zullen ook de expertisekosten niet betaald worden.

Aparte polis rechtsbijstand na brand

Naast het opvangen van bovenstaande beperkingen bij de aanstelling van een eigen expert, kan men ook een advocaat bekomen indien nodig. U heeft steeds vrije keuze van expert en advocaat.

Wij adviseren dus zeker en vast een aparte polis!

 

Burgerlijk verhaal

Voor geschillen waar geen contract mee gemoeid is, zoekt de rechtsbijstandsverzekeraar in geval van geschil eerst een minnelijke oplossing. Zij betaalt de hieraan gelinkte kosten zoals advocaatkosten, expertise-kosten en gerechtskosten.

Een meer uitgebreide waarborg is steeds mogelijk zoals een leverancier die de werken niet naar behoren uitvoerde, …..

 

 

Wij bieden u graag inzicht in deze waaier aan mogelijkheden en zoeken samen met u naar de waarborg rechtsbijstand die is afgestemd op de behoeften van uw VME.