Aansprakelijkheid en ongevallen

Aansprakelijkheid

Verschillende organen worden bij wet aangesteld in een VME.

De syndicus, de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekening hebben ieder een welbepaalde uitvoerende functie.
Ieder orgaan heeft zijn specifieke verantwoordelijkheid en wordt op zijn beurt blootgesteld aan mogelijke aansprakelijkheden.

Meestal wordt in de basisakte van mede-eigendom trouwens gestipuleerd dat een verzekeringspolis BA door de VME dient onderschreven te worden.

Enkele voorbeelden van aansprakelijkheden:

 • De commissaris van de rekeningen ziet een fout in de boekhouding over het hoofd
 • Een lid van de raad van mede-eigendom krijgt van de Algemene Vergadering de opdracht om werken op te volgen, maar geeft een verkeerde instructie aan de aannemer.
 • De lift werd niet naar behoren onderhouden en veroorzaakt schade
 • Een veelvoorkomend voorbeeld, de vuilcontainer veroorzaakt schade aan een geparkeerd voertuig
 • De stoep werd niet verkeersvrij gemaakt na sneeuwval
 • De syndicus vergeet opdracht te geven om de brandverzekering af te sluiten na oplevering.

Eén van de basisregels van ons recht is dat, indien u door uw fout schade berokkent aan iemand anders, u deze schade zal dienen te vergoeden.
Het is bijgevolg belangrijk om deze risico’s correct te verzekeren, zowel burgerrechtelijk als contractueel.

Wie is er verzekerd?

 • De Vereniging van Mede-eigendom
 • De Raad van Mede-eigendom
 • De door de VME aangestelde personen en werknemers
 • De rekencommissaris.
 • De niet-professionele syndicus

Deze verzekerden kunnen globaal in 1 polis opgenomen worden. Of er kan gekozen worden om te beperken tot bepaalde verzekerden.

Ongevallen

Arbeidsongevallen (met arbeidsovereenkomst)

Indien er personeel (conciërge, poetspersoneel,…) door de VME wordt tewerkgesteld, wordt imperatief een polis arbeidsongevallen onderschreven.

 

Ongevallen vrijwilligers (zonder arbeidsovereenkomst)

Indien een mede-eigenaar, huurder of derde klusjes (zoals vuilbakken plaatsen of een lamp vervangen) verricht voor de VME, is het raadzaam om een polis ongevallen te onderschrijven. Wij kunnen een oplossing bieden voor zowel de regelmatige als de toevallige helpers.

 

 

Wij gaan graag samen met u na aan welke risico’s de VME kan onderhevig zijn. Het is dan aan de syndicus en de VME om te bepalen welke risico’s zij wensen in te dekken via een verzekeringspolis.