Rechtsbijstand

Er kunnen zich allerlei geschillen voordoen in het bedrijfsleven.
Een rechtsbijstandsverzekering is in het leven geroepen om de belangen van uw onderneming en uzelf als ondernemer te behartigen.

Geïntegreerde waarborg versus aparte polis

Zoals in een polis ‘rechtsbijstand privéleven’ kan dergelijke waarborg geïntegreerd worden in de basispolissen, met name in de brandpolis, burgerlijke aansprakelijkheid, auto,…
Het is positief dat er een minstens waarborg rechtsbijstand voorzien is.

Wij verkiezen echter een aparte polis omwille van de zuivere onafhankelijkheid, de hogere kapitalen, de bredere waarborgen.
Zoals in alle polissen varieert de premie samen met de hoeveelheid waarborgen.

Enkele schadevoorbeelden

  • Wanneer uw bedrijf schade lijdt omwille van een fout van een derde, wenst u een vergoeding te bekomen.
  • Een klant is niet tevreden van de installatie van uw product of dienst en weigert de factuur te betalen. Een deskundige dient ingeschakeld te worden om expertise uit te voeren en uw belangen dienen verdedigd te worden.
  • U ontslaat een werknemer om dringende reden, maar hij vecht dit aan met de hulp van het syndicaat, dus u dient zich te verdedigen voor de arbeidsrechtbank.
  • U heeft een schadegeval maar uw verzekeraar betaalt u te weinig of weigert zelfs tussen te komen. Met uw rechtsbijstandsverzekeraar vechten we dit besluit van de verzekeraar aan.

Wat kan De Clercq-Verstichel voor u doen?

Wat zijn uw behoeften? Welke rechtsbijstandsverzekeraar biedt hierop het beste antwoord? Wij vergelijken de diverse waarborgen en bieden u een voorstel op maat aan.