Machinebreuk

Uw machinepark kan een waarborg op maat voor machines gebruiken. We spreken trouwens niet alleen over machines, maar ook over kranen en andere mobiele toestellen.

 

Verzekerde goederen en kapitalen

 • Welke machines wenst u te verzekeren?
 • Welke machines dient u te verzekeren omwille van een huur- of leasingcontract?
 • Wenst u een deel enkel in de brandpolis te verzekeren?

Laten we samen afwegen: een lagere premievoet in de brandpolis versus een ruimere dekking in de machinebreukpolis.

 

Indien u, vóór er schade is, een waardebepaling door een erkend expertisekantoor laat uitvoeren, dan zal u steeds de beste vergoedingen na schade bekomen. De expert overloopt met u ook de risico’s om te bepalen welke machines zeker wel of eerder niet dienen verzekerd te worden.

 

Waarborgen en waarborguitbreidingen

Er zijn een aantal standaardwaarborgen, waaronder:

 • Menselijke fouten zoals nalatigheid en onhandigheid
  Bijvoorbeeld een slechte aansluiting op het netwerk of een slecht vastgemaakte bout)
 • Schade door elektrische stroom
  Bijvoorbeeld kortsluiting
 • Interne oorzaken
  Bijvoorbeeld een slecht gemonteerd deel van een machine doet andere delen van de machine breken
 • Externe oorzaken
  Bijvoorbeeld val, botsing, wind, storm

Deze dekkingen kunnen, mits bijpremie, verder aangevuld worden met waarborguitbreidingen, zoals onder andere:

 • Brand, ontploffing, rechtstreekse blikseminslag, val van vliegtuigen (flexa = fire, lightning, explosion, aircrafts)
 • Schade aan voetstukken en funderingen
 • Diefstal
 • Schade door water
 • Schade door natuurrampen
 • Staking, oproer, oorlog
 • Bedrijfsschade 
 • Bijkomende kosten: loon- en reiskosten voor buitenlandse techniekers, versneld vervoer van onderdelen uit het buitenland, kosten om toestellen uit het water te halen of vrij te maken, enzovoort.

Andere parameters?

Ook andere parameters spelen een rol, zoals de vrijstellingen, de afschrijvingen en de premie.

 

We staan graag samen met u stil bij de diverse mogelijkheden en werken voor u een voorstel op maat uit.