Brand- en diefstalverzekering

Een ondernemer wenst gemoedsrust en verzekert zijn bedrijfsgebouwen en –goederen tegen schade en verlies.

 

Waarborgen

Beschermen via een verzekering kan tegen de klassieke risico’s (genoemde gevaren) van brand, water- en stormschade,… of u kan kiezen voor de meest uitgebreide waarborg, namelijk een waarborg tegen “alle risico’s behalve de contractuele uitsluitingen”. Deze uitsluitingen worden opgelijst. Het gaat onder andere om schade door asbest, door oorlog, door bedrog. Alle andere risico’s worden dus gewaarborgd in dergelijke polis.

 

Welke waarborg u ook kiest, het spreekt voor zich dat een brandpolis zo breed mogelijke dekkingen dient te bevatten.
Vergeet zeker ook niet uw (ver)huurcontracten na te lezen en indien mogelijk te optimaliseren qua verzekerings- en aansprakelijkheidsclausules. Wij staan u hierin graag bij.

 

Verzekerd kapitaal

Het is van groot belang dat u een correct bedrag verzekert.

Indien u een te hoog bedrag verzekert, betaalt u teveel premie.

Indien te laag, riskeert u onderverzekering.

Ervaring na schade toont aan dat een waardebepaling door een erkend expertisekantoor, vooraleer er schade optreedt, steeds voor de beste vergoedingen na schade zorgt.

 

Verzekerde goederen

U kan kiezen

  • ofwel alle goederen opnemen in de brandpolis
  • ofwel de goederen apart verzekeren volgens de soort goederen. Zie verder voor de aparte polissen machinebreuk en elektronica.

Samen met u wegen we af: een lagere premievoet in de brandpolis versus een ruimere dekking in de aparte polis.

 

Vrijstelling

Ook hier aan u de keuze! Een hogere vrijstelling heeft vanzelfsprekend een impact op de premie.

Wij overlopen met u de diverse risico’s en kunnen op basis daarvan verschillende vrijstellingen in de polis inlassen.

 

Premie

Op basis van bovenstaande en de schadestatistiek gaan wij op zoek naar een optimale brandpolis.
Wij onderhandelen bij de diverse brandverzekeraars een zo goed mogelijke verhouding tussen de waarborg en de premie.

 

Waarom kiezen voor De Clercq-Verstichel?

Wij brengen samen met u het bedrijfsrisico in kaart.

 

Preventie speelt hierin vanzelfsprekend ook een belangrijke rol: gaande van klassiekers zoals branddetectie en alarm, tot vuurvergunning en risicoanalyse van bijvoorbeeld de solventen bij industriële risico’s.

 

Qua verzekeringsdekking stellen wij u graag diverse opties voor want de parameters zijn communicerende vaten:

  • De vergoeding (totale gebouwschade versus 1ste risico- lichten wij u graag toe)
  • De hoogte van de verzekerde kapitalen
  • De vrijstellingen
  • De premie

Bij schade zijn wij uw partner!

  • De opbouw van een dossier start met het in kaart brengen van de geleden schade. Samen met de expert wordt de optimale schadeclaim opgesteld.
  • Wij verdedigen uw dossier bij de verzekeraars en trachten een correcte vergoeding te bekomen zodat u kan gecompenseerd worden voor de geleden schade.
  • En dit alles op een zo efficiënt mogelijke manier zodat u kan focussen op uw business.