Bedrijfsschade

Na een materiële schade dient u de vaste kosten verder te betalen, maakt u bijkomende kosten én ondertussen verliest u omzet en marktaandeel. Dit zorgt voor ernstige financiële gevolgen!

 

Waarom deze waarborg?

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt het verlies aan omzet en winst alsook de extra kosten door het al dan niet stilvallen van uw activiteiten na schade aan uw gebouw, inhoud en/of machinepark.
Doel van deze waarborg is een zo snel en optimaal mogelijke hervatting van uw activiteiten.
Via de waarborg ‘rechtsbijstand na brand’ kan u een expert aanstellen die mee de kosten begroot met het oog op een correcte vergoeding.

 

Enkele schadevoorbeelden

 • Een productiemachine wordt beschadigd door een beginnende brand en de wisselstukken zullen pas binnen enkele weken beschikbaar zijn.
 • De werkplaats en het materieel worden vernietigd door een ontploffing.
 • Sluiting van een restaurant door een ernstige waterschade die materieel en decoratie beschadigd heeft.
 • Een bakker kan niet meer produceren door de ontploffing van zijn gasoven.

3 formules

 1. Een forfaitaire dagvergoeding
  Een forfaitaire vergoeding per dag van volledige onderbreking van uw activiteiten. Bij gedeeltelijke onderbreking is de vergoeding in verhouding tot het onderbrekingspercentage.
 2. Op basis van de omzet
  Het doel van deze formule is het behoud van uw bedrijfsresultaten. De vaste kosten en de winst worden in rekening gebracht via de berekening van de brutomarge.
 3. Bijkomende kosten
  De schade heeft geen impact gehad op uw omzet, maar het hervatten van de activiteiten hangt af van het aangaan van bijkomende kosten. Bijvoorbeeld: huren van voorlopige lokalen of meubilair, uitbetaling van overuren aan uw medewerkers…

Parameters

 • Het verzekerd kapitaal dient logisch opgebouwd te worden en periodiek herzien te worden.
 • Het is belangrijk stil te staan bij de vergoedingsperiode: hoe lang zal het duren vooraleer mijn omzet opnieuw op hetzelfde niveau staat als de dag vóór het schadegeval?
 • Waarborgen:
  Wenst u deze dekking enkel na een brandschade?
  Of na elk schadedossier in de basiswaarborgen zoals brand, storm, waterschade,…?
  Wenst u ook dekking na een schade in machinebreuk?

 

Wij werken voor u graag een voorstel op maat uit!