Patrimonium

Diverse verzekeringsoplossingen beschermen uw patrimonium optimaal. Zowel schade aan uw bedrijfsgebouwen, aan uw goederen als aan het machinepark kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. En heeft u al even stilgestaan bij de financiële gevolgen na een brand omdat u uw activiteiten tijdelijk niet meer kan uitvoeren? Bescherm uw onroerend en roerend goed met volgende verzekeringen:

 

Brand en diefstal

De brandverzekering verzekert uw bedrijfsgebouw en –goederen tegen schade door brand en aanverwante gevaren zoals waterschade, stormschade, ontploffing, …
Deze waarborgen kunnen ook op maat uitgebreid worden met bijkomende dekkingen voor bijvoorbeeld diefstal en indirecte verliezen.

Lees meer

Bedrijfsschade

Een bedrijfsschadeverzekering focust op de gevolgen van een schade voor uw onderneming. Deze polis neutraliseert de financiële gevolgen van het tijdelijk niet meer actief omzet te draaien.

Lees meer

Elektronica

Elektronica verdient een andere benadering dan ‘gewone’ goederen. Enerzijds zijn ze vaak kritisch in uw bedrijfsvoering, anderzijds zijn ze onderhevig aan andere risico’s. Een elektronica-polis bevat een ruime waarborg en biedt steeds dekking voor “alle risico’s behalve de contractuele uitsluitingen”.

Lees meer

Machinebreuk

Een schadegeval aan uw machinepark kan verregaande gevolgen hebben.

De verzekering machinebreuk zorgt voor een dekking van onvoorziene en plotselinge schade zowel door een menselijke, interne als externe oorzaak.

Lees meer

Alle bouwplaats risico’s (ABR)

Een ABR-polis is een globale verzekering die tijdens de bouwperiode de schade verzekert aan het gebouw en/of aan derden.

Na de voorlopige oplevering of (gedeeltelijke) ingebruikname start de onderhoudsperiode met nog enkele beperkte waarborgen.

Lees meer

Wat kan De Clercq-Verstichel voor u doen?

Bij de start

Wij wachten niet tot er een schade is maar adviseren bij de aanvang én gedurende de looptijd van de polis over de waarborgen en de hoogte van de verzekerde kapitalen.

  • Voor de waardebepaling raden we, afhankelijk van de grootte en de complexiteit, een extern expertisekantoor aan, zowel voor de roerende en onroerende goederen als voor de waarborg bedrijfsschade.
  • Er zijn meerdere verzekeraars die uw patrimonium kunnen verzekeren. Elk hebben ze hun plus- en minpunten. Het is aan ons om op basis van een analyse van uw behoeften, starten we onderhandelingen op. Na onze studie, overlopen we met u de diverse mogelijke waarborgen en premies zodat u met de nodige kennis kan beslissen welke risico’s u wenst te verzekeren.
  • Uitgebreide waarborgen en clausules zijn een must om na schade niet in de koude te staan.

Na de start?

Ook na de opstelling blijft het belangrijk een beeld te hebben van de evoluerende behoeften en risico’s van uw bedrijf. Kan de polis geoptimaliseerd worden? Een bedrijf staat niet stil, een polis dus ook niet. 

Wanneer er schade is, staan wij aan uw zijde om samen met jullie een dossier op te bouwen met het oog op een optimale vergoeding.

Meer weten? Wij maken graag tijd voor u dus contacteer ons!