Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Wenst u uw levensstandaard te behouden na pensionering, dan is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen de meest interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen.

 

Voordelen van het VAPZ

 

1.Uw fiscaal voordeel… tot meer dan 50%
De premies zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten tegen het marginaal belastingtarief.
U realiseert hierdoor een belangrijke belastingbesparing.

 

2.  Uw sociaal voordeel… tot meer dan 20%
De sociale bijdragen worden berekend op het netto beroepsinkomen.
De premie VAPZ is een beroepskost die de basis voor de berekening van dit inkomen vermindert. U betaalt hierdoor minder sociale bijdragen.

 

3. U betaalt geen premietaks en geniet van een voordelige eindtaxatie op einddatum

 

4.Gezinsbescherming door extra waarborgen te voorzien:

   • Extra kapitaal overlijden
   • Ongevallenverzekering
   • Vrijstelling van de premie bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval
   • Uitkering van een maandelijkse rente ter compensatie van het inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval

5.Combinatie mogelijk met IPT, POZ, RIZIV, Pensioensparen en Langetermijnsparen.

 

Wij staan u graag bij!