Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Wenst u uw levensstandaard te behouden na pensionering, dan is de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen.
Belangrijk te weten, dit is enkel bestemd voor zelfstandigen zonder vennootschap.

Voordelen van het POZ

 1. Uw fiscaal voordeel:
  U geniet een belastingvermindering gelijk aan 30% zolang u de fiscale 80%-regel respecteert.
 2. U heeft de mogelijkheid vooraf een voorschot op te vragen voor het aankopen, bouwen of verbouwen van een onroerend goed.
 3. U geniet een voordelige eindbelasting van 10% bij pensionering
 4. U heeft de mogelijkheid (een gedeelte van) de premie te investeren in fondsen (tak 23) met het oog op een potentieel hoger rendement.
 5. Gezinsbescherming door extra waarborgen te voorzien:
  • Extra kapitaal overlijden
  • Ongevallenverzekering
  • Vrijstelling van de premie bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval
  • Uitkering van een maandelijkse rente ter compensatie van het inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval
 6. Combinatie mogelijk met VAPZ, RIZIV, Pensioensparen en Langetermijnsparen.

 

Tip: eerst uw VAPZ fiscaal optimaliseren, het fiscaal voordeel is veel groter.