Individuele pensioentoezegging (IPT)

Wenst u uw levensstandaard te behouden na pensionering, dan is de Individuele Pensioentoezegging een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen. Belangrijk te weten, dit is enkel bestemd voor bedrijfsleiders met vennootschap die zich een regelmatig en maandelijks loon uitkeren.

Voordelen van de IPT

 1. Uw vennootschap geniet een fiscaal voordeel
  De premie is 100% aftrekbaar zolang u de fiscale 80%-regel respecteert.
 2. U heeft de mogelijkheid vooraf een voorschot op te vragen voor het aankopen, bouwen of verbouwen van een onroerend goed of u kan de IPT aanwenden ikv een bulletkrediet.
 3. U heeft de mogelijkheid (een gedeelte van) de premie te investeren in fondsen (tak 23) voor een potentieel hoger rendement.
 4. U bent de rechtstreeks begunstigde van het contract
  Het contract wordt afgesloten door uw vennootschap met uzelf als begunstigde van het opgebouwd pensioenkapitaal. De verzekeraar betaalt de bedragen rechtstreeks aan u uit waardoor u in geval van faillissement of fusie beschermd blijft.
 5. Gezinsbescherming door extra waarborgen te voorzien:
  • Extra kapitaal overlijden
  • Ongevallenverzekering
  • Vrijstelling van de premie bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval
  • Uitkering van een maandelijkse rente ter compensatie van het inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeva
 6. Combinatie mogelijk met VAPZ, RIZIV, Pensioensparen en Langetermijnsparen.