Arbeidsongevallen

Wanneer u medewerkers tewerkstelt, bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.
Een arbeidsongeval is een ongeval dat overkomen is tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en een letsel veroorzaakt heeft. Dit betekent dat de werknemer onder gezag, leiding en toezicht moet staan van de werkgever. Dit gezag kan ook virtueel uitgeoefend worden.

Waarborgen en vergoedingen

A/ Wettelijk verplichte waarborg

De ongevallen van uw medewerker worden verzekerd tijdens het werk en op de weg van en naar het werk.
De verzekering komt tussen in de medische en eventuele andere kosten gelinkt aan het arbeidsongeval.
Er is een vergoeding in geval van:

 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • blijvende arbeidsongeschiktheid
 • overlijden

De mutualiteit biedt eveneens vergoedingen. Alle vergoedingen (mutualiteit en verzekeraar) wijzigen per maand ongeschiktheid. Wij geven u graag bijkomende info.

Het is belangrijk ook aan de diverse uitbreidingen te denken, onder andere:

 • thuiswerk
 • opdrachten in het buitenland
 • events georganiseerd door de werkgever

B/ Andere waarborgen

Bovenop de wettelijk verplichte waarborg, kan er ook gekozen worden voor bijkomende waarborgen:

 • Excedent (verzekering van het loon bovenop het wettelijk plafond)
 • Privéleven van de medewerkers
 • Gewaarborgd maandloon

Contacteer ons gerust voor bijkomende info.

Diverse partijen

 • De werkgever dient voor alle medewerkers op de payroll de wettelijk verplichte waarborg te onderschrijven.
 • Indien u werkt met interimpersoneel, dienen zij verzekerd te worden in de verzekeringspolis van het uitzendkantoor.
 • Wanneer u iemand tewerkstelt via IBO (individuele beroepsopleiding), dient deze persoon – wettelijk verplicht – ook via de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever verzekerd te worden. Indien u reeds een arbeidsongevallenverzekering heeft, wordt de verzekeraar automatisch geïnformeerd door uw sociaal secretariaat. Vergeet wel zeker niet uw sociaal secretriaat te informeren vóór de start van de IBO’er.
 • Zelfstandigen en freelancers dienen zich, zoals de bedrijfsleiders, zelf te verzekeren via een polis gewaarborgd inkomen of ongevallen 24u/24u.

Thuiswerk

Voor telewerkers (= werknemers die werken vanuit hun verblijfplaats of een andere plaats die bepaald werd) zijn ongevallen ook gedekt onder de arbeidsongevallenwet.
Voor hen is het echter moeilijker te bewijzen dat een ongeval effectief tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is overkomen. Om deze reden heeft de wetgever een extra wettelijk vermoeden ingevoerd.
Een telewerkovereenkomst is in alle geval ten zeerste aangeraden.
Wij geven u met plezier bijkomende info.