Beroepsaansprakelijkheid

Risico’s?

Wanneer u of uw werknemers een vergissing maken, een verkeerd advies geven of iets vergeten, kan u aansprakelijk gesteld worden voor de veroorzaakte schade.

Bijvoorbeeld:

  • Als arts heeft u niet de juiste diagnose of behandeling voorgesteld, waardoor de patiënt schade heeft opgelopen.
  • Als architect is er een fout geslopen in uw berekeningen, waardoor een deel van de constructie is ingestort.
  • Als IT bedrijf heeft u een foutief advies gegeven

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden veroorzaakt door diensten of handelingen in het kader van uw bedrijfsactiviteit. Het is van groot belang dat uw verzekerde activiteit correct omschreven wordt.

Voor een aantal beroepen is deze verzekering trouwens wettelijk verplicht, zoals voor de medische vrije beroepen, architecten, makelaars,…

 

Verzekerden

De verzekerden in een aansprakelijkheidspolis zijn steeds de zaakvoerder en zijn aangestelden. Per uitbreiding zijn er ook nog een aantal andere categorieën gedekt zoals de meehelpende echtgenoot. 

 

Er zijn voor zelfstandigen 2 opties:

  • ofwel worden zij met naam opgenomen als medeverzekerde in de polis
  • ofwel neemt de zelfstandige op eigen naam een verzekeringspolis

Om die reden zijn er voor een managementvennootschap aansprakelijkheidspolissen op maat mogelijk. In dergelijke polissen wordt meestal de BA onderneming en de beroepsaansprakelijkheid van gedekt. Bij sommige verzekeraars is er ook een luik bestuurdersaansprakelijkheid opgenomen. Let wel, dit gaat over de aansprakelijkheid van de bestuurder van de managementvennootschap en niet over de aansprakelijkheid van de managementvennootschap als bestuurder in het bedrijf van de opdrachtgever. Deze aansprakelijkheid dient namelijk verzekerd te worden in de polis bestuurdersaansprakelijkeid van de opdrachtgever/werkvennootschap.

 

Tot slot vermelden we graag het concept ‘derden‘. Wanneer we spreken over aansprakelijkheid, spreken we steeds over schade aan derden. De vraag is dus of de zelfstandige door de verzekeraar aanzien wordt als een derde tov de opdrachtgever. Wij staan u graag bij in deze complexe materie.

 

Clausules

Uw klanten en leveranciers nemen in hun contracten vaak diverse clausules op met betrekking tot uw aansprakelijkheid. Het is van groot belang dat u niet zomaar dergelijke contracten ondertekent.

U mag ons contacteren zodat wij u hierin kunnen bijstaan: in welke mate is de gevraagde clausule reeds gedekt in uw huidige waarborgen? Indien nog niet gedekt, dienen wij met de verzekeraars te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

 

Uw aansprakelijkheidsdossier is bij ons in goede handen!