Bedrijfsaansprakelijkheid

Risico’s?

Als ondernemer zet u zich, samen met uw team, dagelijks in voor uw klanten. Hier zijn risico’s aan verbonden.

Bijvoorbeeld:

  • Tijdens het uitvoeren van renovatiewerken beschadigt één van uw medewerkers het meubilair van uw klant.
  • Bij een bezoek aan uw bedrijf komt het uithangbord van uw zaak los en valt op de klant.

 

Aandachtspunten

  • Wanneer we spreken over aansprakelijkheid, zijn er 3 belangrijke factoren: fout, schade, oorzakelijk verband tussen beide. Met andere woorden: als er een schade is, maar u heeft geen fout gemaakt, dan kunnen we niet spreken over aansprakelijkheid. Schoolvoorbeeld: een klant struikelt in uw showroom en breekt zijn voet. Heeft u een fout begaan, door bijvoorbeeld niet te waarschuwen voor een natte vloer? Of is de klant gewoonweg gestruikeld. Twee zeer verschillende oorzaken.
  • De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) dekt de niet-contractuele aansprakelijkheid veroorzaakt door uzelf, uw gezin of uw personeelsleden aan derden, in het kader van uw bedrijfsactiviteit. Het is van groot belang dat uw activiteit correct omschreven wordt in uw verzekeringspolis.
  • Zowel de lichamelijke, als de materiële en immateriële schade aan derden worden gedekt. Wij geven u graag de nodige uitleg over de diverse waarborgen, verzekerde kapitalen en sublimieten.

Voor vele ondernemingen is trouwens niet alleen de waarborg ‘BA onderneming’ of bedrijfsaansprakelijkheid een in te dekken risico maar ook de waarborg ‘beroepsaansprakelijkheid‘.

 

Speciale vermelding: contracten met klanten

Wij raden aan voorzichtig om te gaan bij het ondertekenen van contracten met klanten. Daarin wordt vaak het onderwerp ‘aansprakelijkheden’ aangesneden.

Het is belangrijk dat het contract aansluit op uw verzekeringspolis en vice versa. Wij lezen deze clausules graag voor u na, vooraleer u het contract ondertekent, dus contacteer ons gerust.

 

Maatwerk!

Een verzekeringspolis die uw aansprakelijkheid op een correcte manier indekt, is van primordiaal belang voor het voortbestaan van uw onderneming én voor uw gemoedsrust.

Er zijn diverse verzekeraars die een BA polis aanbieden. Aan ons om voor u de juiste verzekeringsoplossing te onderhandelen, aangepast aan uw risico’s.

 

Uw aansprakelijkheidsdossier is bij ons in goede handen!