Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van uw onderneming draagt u dagelijks heel wat verantwoordelijkheden en neemt u belangrijke beslissingen over de toekomst van uw onderneming.

 

Risico’s?

U kan aansprakelijk gesteld worden voor een (al dan niet vermeende) bestuursfout of de tegenpartij beweert dat er niet-deugdelijk bestuur geweest is.

Men weet nooit of een partij (leveranciers, banken, werknemers,…) een vordering zal instellen voor begane bestuursfouten. Ook de overheid kan een vordering instellen zoals de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid na een arbeidsongeval.

Enkele voorbeelden:

 • Met een deel van de financiële reserves uit uw onderneming heeft u geïnvesteerd in een belegging die slecht is uitgedraaid en hierdoor komt uw onderneming in financiële moeilijkheden.
 • U bent vergeten een verzekering af te sluiten voor een exclusief klanten event en er gebeurt een ernstig ongeval waarvoor u dus niet gedekt bent; uw onderneming moet dus zelf opdraaien voor de kosten en komt hierdoor in financiële moeilijkheden.
 • Na een arbeidsongeval is de sociale inspectie van oordeel dat er onvoldoende preventie was.

De vennootschap kan de financiële gevolgen voor haar bestuurders neutraliseren door een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten.

 

Verzekerden

Alle bestuurders zijn gedekt, of het nu via managementvennootschap of in persoonlijke naam is.
Niet alleen de bestuurders in de statuten zijn gedekt, ook de bestuurders in feite (‘de facto’): typisch voorbeeld is de HR manager die aangeklaagd wordt door een ontslagen personeelslid, omwille van beweerde discriminatie.

 

Ook de bestuurders van dochterondernemingen zijn mee opgenomen in de dekking, voor zover er meer dan 50% aandeelhouderschap is. Indien een kleiner percentage, kan een dekking ook maar dan dient dit wel besproken te worden met de verzekeraars.

 

Verzekerd kapitaal

Hoe bepaalt u het te verzekeren kapitaal?

 • Dan is de 1ste vraag: waarvoor kan het verzekerd kapitaal na schade gebruikt worden? Zowel de verdedigingskosten als de eventuele schadevergoeding worden gedekt door deze verzekering. Eenmaal een claim tegen een bestuurder gericht wordt, dient de bestuurder zich te verdedigen. Dit brengt onvermijdelijk meteen verdedigingskosten met zich mee. Ongeacht de uiteindelijke uitspraak: in recht of niet, de kosten zullen hoog oplopen.
 • Er zijn een aantal parameters waarop u zich kan baseren:
  • Hoeveel bedraagt uw jaarlijkse omzet? Hoe groot zijn uw contracten? Enkele hele grote of vele kleine?
  • Met hoeveel medewerkers werkt u? Zowel personeel als zelfstandigen/freelancers.
  • Werkt u lokaal of op Europees of internationaal vlak? Opgelet met USA.
  • Bent u actief in een sector die claimgevoelig is?

 

Wij staan u graag bij in deze complexe materie. Uw aansprakelijkheidsdossier is bij ons in goede handen!