10-jarige aansprakelijkheid

Deze wettelijk verplichte verzekering kan onderschreven worden door de aannemer of door de bouwheer. De verplichting is niet op alle bouwwerken van toepassing.

Wij geven u bijkomende uitleg over onder andere het toepassingsgebied en de voorwaarden.

 

De nieuwe wetgeving is van toepassing:

 • Op wie: aannemer, architect, andere dienstverlener in de bouwsector (geen bouwpromotoren)
 • Op wat:
  • Woningen in België (bouw en renovatie)
  • Minstens 50% bewoning
  • Waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is
 • Niet op onder meer: handelszaken, kantoren, scholen, ziekenhuizen of industriële complexen

Toepassingsvoorwaarden

 • Verplichte verzekering
 • Beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw die de soliditeit of stabiliteit van de woning in het gevaar brengt
 • Schade veroorzaakt door een fout van de aannemer, architect, studiebureau
 • Termijn: periode van 10 jaar na de aanvaarding van het werk (na voorlopige of definitieve oplevering)
 • Voor werken waarvan de definitieve bouwvergunning afgeleverd wordt na 01/07/2018

Bedragen (aan ABEX 648)

 • Minimumdekking per gebouw:
  • Indien wederopbouw gebouw < 500.000 €: minimaal de waarde van wederopbouw
  • Indien wederopbouw gebouw > 500.000 €: minimaal 500.000 €
 • Voor schade hoger dan 2.500 € (drempel)

De ABEX wordt 2 maal per jaar aangepast en evolueert mee met de kostprijs voor de bouw van gebouwen en woningen.

 

Soorten polissen

 • Dekking voor alle partijen:
  • Onderschreven door de bouwheer of de totaalaannemer: globale werfpolis (1 polis voor 1 werf onderschreven voor alle deelnemers die op de werf optreden)
  • Onderschreven door de totaalaannemer: abonnementspolis
 • Enkel dekking voor het eigen werk: onderschreven door aannemer:
  • Per werf (individuele polis)
  • Abonnementspolis

Attest

 • Specifiek verzekeringsattest te overhandigen aan de bouwheer, de architect en de RSZ.
 • Vóór aanvang van elke werf
 • Zo niet, mag de aannemer zijn werken niet starten.

Ons advies: 1 polis

Het is aangeraden om één globale polis voor de gehele werf te nemen. Op die manier:

 • Is elke aannemer die werken uitvoert, verzekerd in de polis
 • Is er slechts één verzekeraar betrokken bij een schadegeval
 • Zo wordt bovendien vermeden dat aannemer(s), architect(en), studiebureau(s) of bouwheer elk een aparte premie aanrekenen, wat uiteindelijk duurder is.

 

Wij overleggen met u graag welke verplichtingen er zijn voor uw werf/werven.