Aansprakelijkheid

Als bedrijf en ondernemer kan u aansprakelijk gesteld worden voor schade die u aan een andere partij berokkent. Wij lichten u de verschillende mogelijkheden toe om u hiertegen in te dekken.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Als ondernemer zet u zich, samen met uw team, dagelijks in voor uw klanten. Hier zijn risico’s aan verbonden.

Lees meer

Beroepsaansprakelijkheid

Wanneer u of uw werknemers een vergissing maken, een verkeerd advies geven of iets vergeten, kan u aansprakelijk gesteld worden voor de veroorzaakte schade.

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van uw onderneming draagt u dagelijks heel wat verantwoordelijkheden en neemt u belangrijke beslissingen. Een bestuursfout kan verstrekkende gevolgen hebben. Deze verzekering biedt hiervoor een oplossing.

Lees meer

10-jarige aansprakelijkheid

Sinds 01/07/2018 is de Wet Peeters in voege. Het gaat om de wettelijke verplichting tot het verzekeren van de tienjarige aansprakelijkheid voor woningen die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees meer

Cyberaansprakelijkheid

Een cyberaanval kan uw activiteiten voor ongekende tijd on hold zetten. Ook al klinkt dit als toekomstmuziek, cyberaanvallen komen steeds frequenter voor. Gelukkig bestaat er een verzekering tegen cybercriminaliteit.

Lees meer

Andere aansprakelijkheidsverzekeringen

De aansprakelijkheidsrisico’s strekken zich ook uit tot bepaalde niches zoals contaminatie en recall. Wij geven u graag een (niet-limitatieve) opsomming van andere aansprakelijkheidsverzekeringen.

Lees meer