Woning

Bescherm je huis tegen allerlei risico’s en alle nadelige gevolgen van dien. De woningverzekering beschermt je tegen brand, waterschade, diefstal en andere risico’s.

Brand

De brandverzekering is essentieel voor uw woning. Via deze verzekering is uw woning, al dan niet aangevuld met de inhoud, verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, stormschade, glasbraak, enz.

Lees meer

Diefstal

Diefstal is spijtig genoeg vandaag een niet te onderschatten risico. Deze optionele waarborg beschermt u dan ook tegen inbraak en diefstal van de goederen die zich in uw woning bevinden.

Lees meer

Schuldsaldoverzekering

U bent van plan om binnenkort een woning aan te kopen en zal hiervoor een krediet aangaan bij de bank. Maar wat gebeurt er wanneer één van de twee partners komt te overlijden of blijvend invalide wordt?

Lees meer

Rechtsbijstand woning

Geschillen maken jammer genoeg deel uit van het leven. Een rechtsbijstandverzekering komt van pas indien u schade werd berokkend of u schade hebt veroorzaakt.

Lees meer

Alle bouwplaats risico's (ABR)

Een ABR-polis verzekert tijdens de bouwperiode de schade aan het gebouw en/of aan derden. Na de bouwperiode zijn er nog beperkte waarborgen tijdens de onderhoudsperiode.

Lees meer