Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekeraar heeft als hoofddoel uw belangen te behartigen. De belangen in uw privéleven en de belangen van uw bedrijf en uw professionele activiteit.

 

  • Inclusie versus apart? Rechtsbijstand kan in basispolissen genomen worden, zoals in brand-, auto- en aansprakelijkheidspolissen maar wij raden eerder een aparte rechtsbijstandspolis aan.
  • Er zijn slechts enkele rechtsbijstandsverzekeraars. Wij werken met elk van hen samen zodat we u een oplossing op maat kunnen bieden.

Waarborgen?

Een waarborg rechtsbijstand gezin of privéleven biedt hulp in kader van (verzekerings)geschillen en juridische conflicten. Eerst bekijkt de verzekeraar of zij minnelijk een oplossing kan bekomen in samenspraak met u en ons als makelaar. Indien nodig, wordt na overleg een advocaat ingeschakeld die u vrij kan kiezen.

 

De basiswaarborgen omvatten onder andere:

  • Strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging
  • Burgerlijk verhaal
  • Minnelijke schikkingen en het voorschieten van fondsen

Deze verzekering dient eveneens voor het betalen van een expert voor het begroten van een grote brand- of waterschade, medische schade,…
Ook conflicten in het kader van internetactiviteiten kunnen gedekt worden.

 

Zoals in alle polissen varieert de premie samen met de hoeveelheid waarborgen.

 

Voorbeelden, afhankelijk van de gekozen waarborgen:

  • U, een gezinslid of uw werknemer tijdens de uitvoering van zijn job wordt als fietser aangereden. Een medisch expert kan de schade bepalen en een vergoeding trachten te bekomen bij de tegenpartij.
  • Uw zonnepanelen werden niet degelijk geïnstalleerd maar de installateur beweert het tegendeel. U wenst met een expert aan uw zijde hiertegen in te gaan.
  • Iemand heeft bezwarende foto’s van u op het internet geplaatst en u wenst deze te laten verwijderen.

 

Wenst u bijkomende info of een concreet voorstel? Wij helpen u graag!