Gezin

Bescherm uzelf en uw gezin! Jullie kunnen schade berokken aan derden en dergelijke vergoedingen kunnen hoog oplopen, zeker als er lichamelijke schade is. Vergeet ook niet de lichamelijke schade die uzelf en uw gezin kunnen oplopen. Tot slot zoomen we graag in op een onontbeerlijke waarborg: rechtsbijstand. Doel is om jullie belangen te behartigen, zowel verdedigen als eisen waar u recht op heeft.

Familiale verzekering

De familiale verzekering, ook wel verzekering privéleven genoemd, beschermt het hele gezin bij onopzettelijke fouten.

Lees meer

Rechtsbijstand

De rechtsbijstand verzekering behartigt en verdedigt uw belangen. 

Lees meer

Reisverzekering

Zonder zorgen op pad, zonder zorgen op reis. Indien u verder wenst te gaan dan louter een waarborg voor pechverhelping, dan biedt een reisverzekering u verschillende mogelijkheden.

Lees meer

Hospitalisatie

De hospitalisatieverzekering dekt de medische en paramedische kosten bij een ziekenhuisopname, alsook de eventuele kosten binnen een bepaalde periode voor en na de hospitalisatie.

Lees meer

Persoonlijke ongevallen

De verzekering persoonlijke ongevallen keert een vooraf bepaald bedrag uit bij overlijden en invaliditeit en komt ook beperkt tussen in de medische kosten.

Lees meer

Gewaarborgd inkomen

Een ziekte of een ongeval komt vaker voor dan u denkt. Vaak gaat dit gepaard met een lange arbeidsongeschiktheid waardoor u dient terug te vallen op de uitkering van het ziekenfonds.

Lees meer