Toegang tot onze portalen

e-GOR maakt van uw papieren pensioendossiers een interactief onlinedocument. U vindt er alle cijfergegevens in terug (betaalde premies, eindtotalen, …). En u kunt er direct aanpassingen in maken als dat nodig is.

Dankzij MyBroker kan u uw verzekeringsgegevens raadplegen en met uw makelaar communiceren.